Decoration
Decoration
Decoration

Velkommen til klinik for eksistentiel psykoterapi

Da jeg pt er syg I ryggen tager jeg kun sager, som omhandler patientskader, forsikringssager I almindelighed, kommunal sager - så alle sager til patientforsikring, patientskadeankenævnet, ulykkessager osv tager jeg for øjeblikket. Jeg har desværre ikke mulighed for at tage klienter I terapi pga rygsygdom.

Klinik for eksistentiel psykoterapi er en klinik, der tilbyder individuel terapeutisk behandling til voksne over 18 år. Klinikken tilbyder også parterapi.

Det terapeutiske arbejde i klinikken er baseret på værdierne; respekt for og tillid til det enkelte menneskes forståelse af sig selv og ønske om udvikling.

Sorg, krise og ulykke er blandt de problemstillinger som langt de fleste mennesker oplever i perioder af livet. Terapi kan være en metode til at bearbejde disse følelser/hændelser og komme styrket videre i livet.

Parterapi kan være en metode til at løsne op for forskellige problemer og udfordringer i parforholdet. Mange får en helt ny måde at se og forstå hinanden på gennem parterapi. Terapien vil være fokuseret på kommunikationen mellem parterne samt naturligvis de eksitentielle udfordringer, som parforholdet oplever.

Klinikken tilbyder tillige personlig rådgivning til personer, der har været udsat for ulykker, hvor de mangler redskaber til at komme videre i deres behandlingsforløb i sundhedssystemet. Mange oplever sig magtesløse ifht. at få den rette behandling endsige få anerkendt de skader, som de har pådraget sig. Dette gælder en stor gruppe af personer; eks mennesker med skader efter piskesmæld. Helt konkret betyder det hjælp til erstatningssager eks patientforsikringssager, patientankeskadesager, kommunalsager, almindelige erstatningssager mm. Jeg samarbejder nogle gange med en advokat - en advokat, som også bruger mig til at skrive en del af de lægefaglige oplysninger og klager i en sag. Det er godt at have muligheden for samarbejde med ham, men de fleste sager klarer jeg på egen hånd.